Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    gethostname, sethostname - pobranie/ustawienie nazwy hosta

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int gethostname(char *name, size_t len);
    int sethostname(const char *name, size_t len);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcje te służą do zmiany nazwy hosta obecnego procesora. Funkcja gethostname() zwraca w
    tablicy name o długości len bajtów zakończoną znakiem NUL nazwę hosta (ustawioną uprzednio
    przez sethostname()). W przypadku, gdy zakończona znakiem NUL nazwa hosta się nie mieści,
    nie jest zwracany błąd ale nazwa hosta jest obcinana. Nie jest określone, czy obcięta
    nazwa hosta będzie zakończona znakiem NUL.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane jest errno .

BŁĘDY

    EINVAL len jest ujemne, lub dla sethostname, len jest większe od maksymalnej dozwolonej
       wartości, lub dla gethostname na Linuksie/i386 len jest mniejsze niż właściwy
       rozmiar. (W tym ostatnim przypadku glibc 2.1 zwraca ENAMETOOLONG.)

    EPERM Dla sethostname, wywołujący nie był superużytkownikiem.

    EFAULT name jest nieprawidłowym adresem.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja pierwotnie pojawiła się w 4.2BSD).  POSIX 1003.1-2001 definiuje
    gethostname ale nie sethostname.

USTERKI

    Dla wielu kombinacji jąder Linuksa / libc gethostname zwraca błąd zamiast zwrócić obciętą
    nazwę hosta.

UWAGI

    SUSv2 gwarantuje, że `nazwy hostów są ograniczone do 255 bajtów'.  POSIX 1003.1-2001
    gwarantuje, że `nazwy hostów (bez kończącego NUL) są ograniczone do HOST_NAME_MAX bajtów'.

ZOBACZ TAKŻE

    getdomainname(2), setdomainname(2), uname(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 gethostname

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.