Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getuid, geteuid - pobranie tożsamości użytkownika

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <sys/types.h>

    uid_t getuid(void);
    uid_t geteuid(void);

OPIS

    getuid() zwraca rzeczywisty identyfikator użytkownika procesu wywołującego.

    geteuid() zwraca efektywny identyfikator użytkownika procesu wywołującego.

BŁĘDY

    Funkcje te zawsze kończą się pomyślnie.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

UWAGI

  Historia
    W Uniksie V6 wywołanie getuid() zwracało (euid << 8) + uid. UNIX V7 wprowadził osobne
    wywołania getuid() i geteuid().

    Oryginalnie wywołania systemowe getuid() i geteuid() pod Linuksem obsługiwały tylko
    16-bitowe identyfikatory grup. Następnie w Linuksie 2.4 zostały dodane getuid32() oraz
    geteuid32() obsługujące identyfikatory 32-bitowe. Funkcje opakowujące getuid() i geteuid()
    biblioteki glibc obsługują te warianty w sposób przezroczysty dla użytkownika.

ZOBACZ TAKŻE

    getresuid(2), setreuid(2), setuid(2), credentials(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.