Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    intro - wprowadzenie do wywołań systemowych

OPIS

    Dział 2. podręcznika opisuje wywołania systemowe Linuksa. Wywołanie systemowe jest punktem
    dostępu do jądra Linux. Nie są one zwykle wywoływane bezpośrednio: większość wywołań
    systemowych posiada odpowiednie funkcje obudowujące biblioteki C, które przeprowadzają
    wymagane kroki (np. przejście do trybu jądra), aby je wywołać. Dlatego wykonanie wywołania
    systemowego wygląda tak samo, jak wywołanie zwykłej funkcji bibliotecznej.

    W wielu przypadkach funkcja opakowujące biblioteki C nie czyni nic więcej oprócz:

    * skopiowania argumentów i unikalnego numeru wywołania systemowego do rejestrów w
     miejsce, gdzie spodziewa się ich jądro;

    * przejścia do trybu jądra, gdzie jądro wykonuje faktyczną pracę wywołania systemowego;

    * i ustawienia errno, jeśli wywołanie systemowe zwróci numer błędu gdy jądro powróci CPU
     do trybu użytkownika.

    Jednak w kilku przypadkach funkcja opakowująca może czynić więcej np. wykonując pewne
    wstępne przetworzenie argumentów przed przejściem do trybu  jądra  lub  wykonując
    przetworzenie wartości zwracanych przez wywołanie systemowego. Jeśli tak jest, to strony
    podręcznika w sekcji 2 zwykle starają się poinformować o detalach interfejsu biblioteki
    (zwykle GNU) C oraz surowego wywołania systemowego. Najczęściej główny rozdział OPIS
    skupia się na wywołaniu bibliotecznym C, a różnice wywołania systemowego są opisane w
    sekcji UWAGI.

    Lista wywołań systemowych Linuksa jest dostępna w podręczniku syscalls(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku błędu, większość wywołań zwraca ujemną liczbę błędu (tzn. ujemną wartość
    jednej ze stałych opisanych w errno(3)). Opakowania biblioteki C ukrywają te detale przed
    wywołującym: gdy wywołanie systemowe zwróci wartość ujemną, opakowanie kopiuje wartość
    absolutną do zmiennej errno i zwraca -1 jako wartość zwracaną przez opakowanie.

    Wartość zwracana przez udane wywołanie systemowe zależy od niego. Wiele wywołań zwraca
    przy powodzeniu 0, lecz niektóre zwracają również wartości niezerowe przy pomyślnym
    wywołaniu systemowym. Detale są opisane w poszczególnych stronach podręcznika.

    W niektórych przypadkach, programista musi zdefiniować testowe makro funkcji aby pozyskać
    deklarację wywołania systemowego z pliku nagłówkowego opisanego w rozdziale SKŁADNIA
    strony podręcznika systemowego (gdy jest to wymagane, takie makra muszą być zdefiniowane
    przez dołączeniem jakichkolwiek plików nagłówkowych). W takich sytuacjach, wymagane makro
    jest opisane w odpowiednim podręczniku systemowym. Więcej informacji o testowych makrach
    funkcji można znaleźć w feature_test_macros(7).

ZGODNE Z

    Poszczególne zwroty i skróty używane do określenia wariantów Uniksa i standardów, do
    których wywołania w tym dziale się stosują. Patrz standards(7).

UWAGI

  Bezpośrednie wywoływanie
    W większości przypadków nie ma potrzeby bezpośredniego wywoływania wywołań systemowych,
    lecz czasem zdarza się, że jakaś przydatna funkcja systemowa nie ma zaimplementowanego
    przydatnej funkcji opakowującej w standardowej bibliotece C. Programista musi wówczas
    wywołać wywołanie systemowe ręcznie, za pomocą syscall(2). Dawniej można było użyć również
    jednego z makr _syscall, opisanych w _syscall(2).

  Autorzy i prawa autorskie
    Nagłówek źródeł każdej strony podręcznika systemowego zawiera informacje o autorach i
    warunkach wykorzystania. Mogą się one różnić, w zależności od strony.

ZOBACZ TAKŻE

    _syscall(2), syscall(2), syscalls(2), errno(3), intro(3), capabilities(7), credentials(7),
    feature_test_macros(7), mq_overview(7), path_resolution(7), pipe(7), pty(7),
    sem_overview(7), shm_overview(7), signal(7), socket(7), standards(7), svipc(7),
    symlink(7), time(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <alpha@irc.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.05
    oryginału.