Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    iopl - zmień poziom uprawnień we/wy

SKŁADNIA

    #include <sys/io.h>

    int iopl(int level);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    iopl zmienia poziom uprawnień we/wy bieżącego procesu na podstawie parametru level.

    Wywołanie to jest niezbędne do umożliwienia działania pod Linuksem X serwerom zgodnym z
    8514. Ponieważ serwery te wymagają dostępu do wszystkich 65536 portów I/O, polecenie
    ioperm nie wystarcza.

    Dodatkowo do zapewnienia nieograniczonego dostępu do portów we/wy, praca na wyższych
    poziomach  uprawnień  we/wy  umożliwia  procesowi  również  zablokowanie  przerwań.
    Prawdopodobnie spowodowałoby to załamanie systemu i nie jest to zalecane.

    Prawa są dziedziczone przez fork i exec.

    Poziom uprawnień we/wy dla normalnego procesu wynosi 0.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    EINVAL level jest większy niż 3.

    EPERM Bieżący użytkownik nie jest superużytkownikiem.

CONFORMING TO

    iopl jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach.

UWAGI

    Libc5 traktuje to jak wywołanie systemowe i posiada dla niego prototyp w <unistd.h>.
    Glibc1 nie posiada prototypu. Glibc2 posiada prototyp zarówno w <sys/io.h>, jak i w
    <sys/perm.h>. Należy unikać tego ostatniego, gdyż jest dostępne tylko na i386.

ZOBACZ TAKŻE

    ioperm(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 iopl

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.