Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    lseek - zmiana pozycji w pliku dla odczytu/zapisu

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    off_t lseek(int fildes, off_t offset, int whence);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja lseek zmienia przesunięcie dla deskryptora pliku fildes na wartość podaną w
    argumencie offset, zgodnie z dyrektywą whence w następujący sposób:

    SEEK_SET
       Przesunięcie jest ustawiane na offset bajtów.

    SEEK_CUR
       Przesunięcie jest ustawiane na aktualną pozycję plus offset bajtów.

    SEEK_END
       Przesunięcie jest ustawiane na rozmiar pliku plus offset bajtów.

    Funkcja lseek umożliwia ustawienie przesunięcia w pliku poza istniejący koniec pliku.
    Jeśli później w tym miejscu zostaną zapisane jakieś dane, to kolejne odczyty danych z luki
    zwrócą bajty zerowe (aż do czasu, gdy dane zostaną rzeczywiście w tej luce zapisane).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu lseek zwraca ustawione przesunięcie, liczone w bajtach od
    początku pliku. W przeciwnym wypadku zwracane jest (off_t)-1 oraz ustawiane jest errno w
    sposób wskazujący rodzaj błędu.

BŁĘDY

    EBADF fildes nie jest otwartym deskryptorem pliku.

    ESPIPE fildes jest związany z potokiem, gniazdem, lub FIFO.

    EINVAL whence jest nieprawidłową wartością.

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX, BSD 4.3

OGRANICZENIA

    urządzenie musi wspierać tę operację.

    Ograniczenia specyficzne dla Linuksa, to: użycie lseek na urządzeniu terminalowym zwraca
    ESPIPE. Inne systemy zwracają liczbę zapisanych znaków, używając SEEK_SET do ustawiania
    licznika. Niektóre urządzenia, np. /dev/null nie powodują wystąpienia błędu ESPIPE, ale
    zwracają wskaźnik o nieokreślonej wartości.

UWAGI

    Podczas konwersji starego kodu, należy podstawiać zamiast wartości whence następujące
    makra:

     stare  nowe
    0    SEEK_SET
    1    SEEK_CUR
    2    SEEK_END
    L_SET  SEEK_SET
    L_INCR SEEK_CUR

    L_XTND SEEK_END

    SVR1-3 zwracają long zamiast off_t, BSD zwraca int.

    Należy zauważyć, że deskryptory plików utworzone przez dup(2) i fork(2) współdzielą
    wskaźnik bieżącej pozycji w pliku, więc wykonywanie operacji typu "seek" na takich plikach
    może prowadzić do wyścigu.

ZOBACZ TAKŻE

    dup(2), fork(2), open(2), fseek(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 lseek

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.