Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    nice - zmiana priorytetu procesu

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int nice(int inc);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    nice dodaje inc do wartości "nice" dla wywołującego pid. (Wysoka wartość "nice" oznacza
    niski priorytet.) Tylko superużytkownik może podawać ujemny przyrost, czyli zwiększenie
    priorytetu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EPERM Użytkownik inny niż superużytkownik próbował dokonać zwiększenia priorytetu podając
       ujemną wartość inc.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID EXT, AT&T, X/OPEN, BSD 4.3. Jednakże, Linux i glibc (wcześniejsze niż glibc
    2.2.4) zwracały wartość niestandardową, patrz niżej.  SVr4 dokumentuje dodatkowy błąd
    EINVAL.

UWAGI

    Należy zauważyć, że według SUSv2, funkcja powinna zwracać nową wartość "nice", podczas gdy
    funkcja systemowa Linuksa i funkcje (g)libc (wcześniejsze niż w glibc 2.2.4) zwracają 0 w
    przypadku  pomyślnego  zakończenia.  Nową wartość "nice" można znaleźć za pomocą
    getpriority(2). Należy też zauważyć, że implementacja, w której nice zwraca nową wartość
    nice może legalnie zwrócić -1. Aby skutecznie wykryć błądr, należy ustawić errno na 0
    przed wywołaniem funkcji i sprawdzić wartość tej zmiennej, gdy nice zwróci -1.

ZOBACZ TAKŻE

    nice(1), getpriority(2), setpriority(2), fork(2), renice(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 nice

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.