Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    pipe - utworzenie potoku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int pipe(int filedes[2]);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    pipe tworzy parę sprzężonych deskryptorów pliku, wskazujących na i-węzeł potoku i
    umieszcza je w tablicy wskazywanej przez filedes.  filedes[0] jest dla odczytu, a
    filedes[1] dla zapisu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    EMFILE Proces używa zbyt wielu deskryptorów pliku.

    ENFILE Tablica plików systemu jest pełna.

    EFAULT filedes jest nieprawidłowy.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    read(2), write(2), fork(2), socketpair(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 pipe

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.