Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    readdir - odczytanie wpisu w katalogu

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <linux/dirent.h>
    #include <linux/unistd.h>

    _syscall3(int, readdir, uint, fd, struct dirent *, dirp, uint, count);

    int readdir(unsigned int fd, struct dirent *dirp, unsigned int count);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Nie jest to funkcja, która cię interesuje. Opis implementacji interfejsu zgodnego z POSIX
    w bibliotece C znajduje się w readdir(3).  Niniejsza strona opisuje goły interfejs
    wywołania  systemowego,  który może ulec zmianie i który został zastąpiony przez
    getdents(2).

    readdir odczytuje do wskazywanego przez dirp obszaru pamięci jedną strukturę dirent z
    katalogu, na który wskazuje fd.  Parametr count jest ignorowany; odczytywana jest co
    najwyżej jedna struktura.

    Struktura dirent jest zadeklarowana następująco:

       struct dirent
       {
         long d_ino;         /* numer i-węzła */
         off_t d_off;        /* offset do tego dirent */
         unsigned short d_reclen;  /* długość tego d_name */
         char d_name [NAME_MAX+1];  /* nazwa pliku (zakończona znakiem NUL) */
       }

    d_ino jest numerem i-węzła. d_off jest odległością od początku katalogu do tego wpisu
    dirent.  d_reclen jest rozmiarem d_name, nie licząc kończącego znaku NUL. d_name jest
    zakończoną znakiem NUL nazwą pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest 1. Po natrafieniu na koniec katalogu zwracane jest
    0. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF Nieprawidłowy deskryptor fd.

    EFAULT Argument wskazuje poza przestrzeń adresową wywołującego procesu.

    EINVAL Bufor na wynik jest za mały.

    ENOENT Nie ma takiego katalogu.

    ENOTDIR
       Deksryptor pliku nie odnosi się do katalogu.

ZGODNE Z

    Tp wywołanie systemowe jest specyficzne dla Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

    getdents(2), readdir(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 readdir

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.