Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    reboot - przeładowanie systemu lub włączenie/wyłączenie Ctrl-Alt-Del

SKŁADNIA

    /* Wywołania systemowe pod biblioteką libc4 i libc5 są identyczne,
      a od wersji jądra 2.1.30 istnieją symboliczne nazwy LINUX_REBOOT_*
      dla stałych oraz czwarty parametr wywołania: */

    #include <unistd.h>
    #include <linux/reboot.h>

    int reboot(int magic, int magic2, int cmd, void *arg);

    /* Pod glibc i większością libc alternatywnych (w tym uclibc, dietlibc,
     musl i kilku innych) niektóre stałe dostały nazwy RB_*, a wywołanie
     biblioteczne jest jednoargumentową funkcją opakowującą
     trójargumentowe wywołanie systemowe: */

    #include <unistd.h>
    #include <sys/reboot.h>

    int reboot(int cmd);

OPIS

    Wywołanie reboot() przeładowuje system albo włącza lub wyłącza kombinację klawiszy
    odpowiedzialną za przeładowanie systemu (nazywaną w skrócie CAD od domyślnej kombinacji
    Ctrl-Alt-Del, którą można zmienić przy pomocy loadkeys(1)).

    To wywołanie systemowe się nie powiedzie (z kodem EINVAL), chyba że magic wynosi
    LINUX_REBOOT_MAGIC1 (czyli 0xfee1dead) i magic2 jest równe LINUX_REBOOT_MAGIC2 (czyli
    672274793). Jednakże magic2 może przyjmować dodatkowe wartości: od wersji 2.1.17 -
    LINUX_REBOOT_MAGIC2A (czyli 85072278), od wersji 2.1.97 - LINUX_REBOOT_MAGIC2B  (czyli
    369367448),  a  od  wersji  2.5.71 również LINUX_REBOOT_MAGIC2C (czyli 537993216)
    (szesnastkowe wartości powyższych stałych mają znaczenie).

    Parametr cmd może przyjmować następujące wartości:

    LINUX_REBOOT_CMD_CAD_OFF
       (RB_DISABLE_CAD, 0). CAD jest wyłączony, co oznacza, że naciśnięcie kombinacji
       klawiszy CAD wyśle procesowi init (procesowi nr 1) sygnał SIGINT i ten proces
       zdecyduje, jaką akcję wykonać (być może: zabicie wszystkich procesów, sync,
       restart).

    LINUX_REBOOT_CMD_CAD_ON
       (RB_ENABLE_CAD, 0x89abcdef). CAD jest włączony, co oznacza, że naciśnięcie klawiszy
       CAD wywoła od razu akcję skojarzoną z LINUX_REBOOT_CMD_RESTART.

    LINUX_REBOOT_CMD_HALT
       (RB_HALT_SYSTEM, 0xcdef0123; od wersji 1.1.76 Linuksa). Wypisywany jest komunikat
       "System halted.", a system jest zatrzymywany. Kontrola jest przekazywana do
       monitora ROM, jeżeli istnieje. Jeżeli nie wywołano wcześniej sync(2), niezapisane
       dane zostaną utracone.

    LINUX_REBOOT_CMD_KEXEC
       (RB_KEXEC, 0x45584543, od wersji 2.6.13 Linuksa). Uruchamia jądro załadowane
       wcześniej za pomocą kexec_load(2). Opcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli jądro
       zostało skonfigurowane z CONFIG_KEXEC.

    LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF
       (RB_POWER_OFF, 0x4321fedc; od wersji 2.1.30 Linuksa). Wypisywany jest komunikat
       "Power down.", system jest zatrzymywany i jeżeli jest to możliwe, zasilanie jest
       odłączane.  Jeżeli nie wywołano wcześniej sync(2), niezapisane dane zostaną
       utracone.

    LINUX_REBOOT_CMD_RESTART
       (RB_AUTOBOOT, 0x1234567). Wypisywany jest komunikat  "Restarting system.", a
       natychmiast po tym następuje przeładowanie systemu. Jeżeli nie wywołano wcześniej
       sync(2), niezapisane dane zostaną utracone.

    LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2
       (0xa1b2c3d4; od wersji 2.1.30 Linuksa).  Wypisywany jest komunikat "Restarting
       system with command '%s'" i natychmiast po nim system jest przeładowywany
       (używając polecenia podanego w argumencie arg). Jeżeli nie wywołano wcześniej
       sync(2), niezapisane dane zostaną utracone.

    LINUX_REBOOT_CMD_SW_SUSPEND
       (RB_SW_SUSPEND, 0xd000fce1; od wersji 2.5.18 Linuksa). System jest wstrzymywany
       (hibernowany) na dysk. Opcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli jądro zostało
       skonfigurowane z CONFIG_HIBERNATION.

    Tylko administrator może wywołać funkcję reboot().

    Dokładny wynik powyższych akcji zależy od architektury komputera. Obecnie (2.1.122)
    dodatkowy parametr nie ma żadnego znaczenia dla architektury i386, jednakże  typ
    restartowania systemu może być określony w argumentach linii poleceń jądra ("reboot=...")
    jako restart albo ciepły, albo zimny oraz albo twardy, albo przez BIOS.

  Zachowanie wewnątrz przestrzeni nazw PID
    Od Linuksa 3.4, gdy reboot() jest  wywoływane  z  przestrzeni  nazw  PID  (zob.
    pid_namespaces(7)) innej niż początkowa przestrzeń nazwy PID, efektem wywołania jest
    wysłanie sygnału do procesu "init" przestrzeni nazwy.  LINUX_REBOOT_CMD_RESTART  i
    LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2 powodują wysłanie sygnału SIGHUP. LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF i
    LINUX_REBOOT_CMD_HALT wysyłają sygnał SIGINT.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli podano wartość cmd powodującą zatrzymanie lub zrestartowanie systemu, to reboot()
    nie powraca. W przypadku innych wartości parametru cmd zwracane jest zero, jeśli funkcja
    zakończyła się powodzeniem. We wszystkich przypadkach (niezależnie od wartości cmd) w
    razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i zmienna errno jest ustawiana na odpowiednią
    wartość.

BŁĘDY

    EFAULT Problem pobierania danych z przestrzeni  użytkownika  w  wypadku  wywołania
       LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2.

    EINVAL Niepoprawne liczby magiczne lub cmd.

    EPERM Proces wywołujący nie ma odpowiednich uprawnień, aby wywołać reboot(); wymagane
       jest posiadanie przywileju CAP_SYS_BOOT.

ZGODNE Z

    Funkcja reboot() jest specyficzna dla Linuksa i nie powinna być używana w programach,
    które mają działać pod różnymi systemami.

ZOBACZ TAKŻE

    kexec_load(2), sync(2), bootparam(7), capabilities(7), ctrlaltdel(8), halt(8), reboot(8)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.