Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    sched_get_priority_max, sched_get_priority_min - pobranie zakresu priorytetów statycznych

SKŁADNIA

    #include <sched.h>

    int sched_get_priority_max(int policy);

    int sched_get_priority_min(int policy);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    sched_get_priority_max  zwraca  maksymalną wartość priorytetu, której można użyć z
    algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy.  sched_get_priority_min zwraca
    minimalną  wartość priorytetu, której można użyć z algorytmem szeregowania zadań,
    określonym przez policy. Obsługiwane wartości policy to  SCHED_FIFO,  SCHED_RR  i
    SCHED_OTHER.

    Procesy o wyższych wartościach priorytetów szeregowane są przed tymi, które mają niższe
    wartości. Tak więc wartość zwracana przez sched_get_priority_max będzie większa niż
    wartość zwracana przez sched_get_priority_min.

    Linux zezwala na zakres priorytetów statycznych od 1 do 99 dla SCHED_FIFO i SCHED_RR oraz
    priorytet 0 dla SCHED_OTHER. Zakresy priorytetów szeregowania dla poszczególnych polityk
    są niezmienialne.

    Zakres priorytetów szeregowania może się różnić na innych systemach POSIX-owych, więc dla
    przenośnych aplikacji dobrze jest używać wirtualnego zakresu priorytetu i mapować go na
    przedział określony przez sched_get_priority_max i sched_get_priority_min.  POSIX.1b
    wymaga odstępu co najmniej 32 między maksymalnymi i minimalnymi wartościami dla SCHED_FIFO
    i SCHED_RR.

    Systemy POSIX-owe, na których dostępne są sched_get_priority_max i sched_get_priority_min
    definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu sched_get_priority_max  i  sched_get_priority_min  zwracają
    maksymalną/minimalną wartość priorytetu dla danej polityki szeregowania zadań. Po błędzie
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EINVAL Parametr policy nie określa żadnej znanej polityki szeregowania zadań.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

    sched_setaffinity(2), sched_getaffinity(2), sched_setscheduler(2), sched_getscheduler(2),
    sched_setparam(2), sched_getparam(2)

    sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania zadań.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly & Associates,
    Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 sched_get_priority_max

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.