Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    setreuid, seteuid - ustawienie rzeczywistego i/lub efektywnego ID użytkownika lub grupy

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int setreuid(uid_t ruid, uid_t euid);
    int setregid(gid_t rgid, gid_t egid);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    setreuid ustawia rzeczywisty i efektywny identyfikator użytkownika bieżącego procesu.
    Nieuprzywilejowani użytkownicy mogą ustawić rzeczywisty ID użytkownika na podstawie
    rzeczywistego lub efektywnego ID użytkownika, lub efektywny ID użytkownika na podstawie
    rzeczywistego, efektywnego lub zachowanego ID użytkownika.

    Podanie wartości -1 dla rzeczywistego lub efektywnego ID użytkownika wymusza na systemie
    pozostawienie tego ID niezmienionym.

    Jeśli rzeczywisty lub efektywny ID użytkownika jest ustawiany na wartość różną od
    poprzedniego rzeczywistego ID użytkownika, to zachowanemu ID użytkownika zostanie nadana
    wartość nowego efektywnego ID użytkownika.

    Zupełnie analogicznie setregid ustawia rzeczywisty i efektywny identyfikator grupy
    bieżącego procesu, a wszystko powyżej nadal obowiązuje po zmianie słowa "użytkownik" na
    "grupa".

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    EPERM Proces nie jest procesem superużytkownika, a zażądano zmian innych niż (i) zamiana
       efektywnego ID użytkownika (grupy) z rzeczywistym lub (ii) ustawienie jednej z tych
       wartości na podstawie drugiej, lub (iii) ustawienie efektywnego ID użytkownika
       (grupy) na podstawie wartości zachowanego ID użytkownika (grupy).

UWAGI

    Ustawianie efektywnego ID użytkownika (grupy) na podstawie zachowanego ID jest możliwe
    poczynając od wersji Linuksa 1.1.37 (1.1.38).

HISTORIA

    Funkcja setreuid pojawiła się w BSD 4.2.

ZGODNE Z

    BSD 4.3 (funkcje setreuid i setregid pojawiły się pierwotnie w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKŻE

    getuid(2), getgid(2), setuid(2), setgid(2), seteuid(2), setresuid(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 setreuid

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.