Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    sync, syncfs - zrzucenie buforów systemów plików na dysk

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    void sync(void);

    int syncfs(int fd);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    sync():
      _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Wersje glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

    syncfs():
      _GNU_SOURCE

OPIS

    sync() wymusza fizyczne zapisanie w systemach plików wszystkich oczekujących modyfikacji
    metadanych systemów plików i zbuforowanych danych plików.

    syncfs() jest podobny do sync(), ale synchronizuje tylko system plików zawierający plik,
    do którego odnosi się otwarty deskryptor pliku fd.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu syncfs() zwraca zero, po błędzie zwraca -1 i odpowiednio ustawia
    errno, wskazując na rodzaj błędu.

BŁĘDY

    sync() zawsze kończy się pomyślnie.

    syncfs() może się nie powieść co najmniej z tego powodu:

    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku.

WERSJE

    syncfs() pojawił się w Linuksie 2.6.39; wsparcie biblioteczne zostało dodane w wersji 2.14
    biblioteki glibc.

ZGODNE Z

    sync(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

    syncfs() jest specyficzne dla Linuksa.

UWAGI

    Począwszy od glibc 2.2.2 prototyp wywołania sync() w Linuksie wygląda jak powyżej, zgodnie
    z różnymi standardami. W wersji 2.2.1 i wcześniejszych biblioteki glibc było to "int
    sync(void)", a sync() zawsze zwracało 0.

    Zgodnie ze standardowymi wskazaniami (np. POSIX.1-2001), sync() szereguje zapisy, lecz
    może powrócić przed dokonaniem fizycznego zapisu. Mimo to Linux czeka na zakończenie
    operacji wejścia/wyjścia i dlatego sync()  lub syncfs() dają te same gwarancje, co
    wywołanie fsync(2) na każdym pliku w systemie lub odpowiednio w systemie plików.

BŁĘDY

    Przed wersją 1.3.20 Linux nie czekał na zakończenie operacji wejścia/wyjścia przed
    powróceniem z tego wywołania systemowego.

ZOBACZ TAKŻE

    sync(1), fdatasync(2), fsync(2)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów można oraz najnowszą wersję oryginału
    można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert
    Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.