Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    sysfs - pobranie informacji o rodzaju systemu plików

SKŁADNIA

    int sysfs(int option, const char *fsname);

    int sysfs(int option, unsigned int fs_index, char *buf);

    int sysfs(int option);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    sysfs zwraca informację o systemach plików, które są aktualnie obecne w jądrze.
    Specyficzna forma wywołania sysfs i zwracana wartość, zależą od parametru option:

    1   Tłumaczy łańcuch znakowy fsname, identyfikujący system plików, na indeks typu
       systemu plików.

    2   Tłumaczy indeks typu systemu plików fs_index na zakończony znakiem NUL łańcuch
       znakowy identyfikujący system plików. Łańcuch ten zostanie zapisany do bufora buf.
       Należy się upewnić, że w buf jest dość miejsca na przyjęcie łańcucha.

    3   Zwraca ogólną liczbę rodzajów systemów plików aktualnie obecnych w jądrze.

    Numerowanie rodzajów systemów plików rozpoczyna się od zera.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu sysfs zwraca dla opcji 1- indeks systemu plików, dla opcji 2-
    zero, a dla opcji 3- liczbę aktualnie skonfigurowanych systemów plików.  W przypadku
    błędu, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EINVAL fsname nie jest prawidłowym identyfikatorem systemu plików; fs_index jest poza
       granicami; option jest nieprawidłowe.

    EFAULT fsname albo buf jest poza dostępną dla użytkownika przestrzenią adresową.

ZGODNE Z

    SVr4.

UWAGA

    W Linuksie z systemem plikowym proc zamontowanym w /proc, można te same informacje uzyskać
    z /proc/filesystems.

USTERKI

    Nie ma wsparcia w libc ani w glibc. Nie ma metody umożliwiającej zgadnięcie, jaki duży
    powinien być bufor buf.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 sysfs

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.