Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    INFINITY, NAN, HUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL - stałe zmiennoprzecinkowe

SKŁADNIA

    #define _ISOC99_SOURCE   /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <math.h>

    INFINITY

    NAN

    HUGE_VAL
    HUGE_VALF
    HUGE_VALL

OPIS

    Makro  INFINITY  rozszerza  się  do zmiennoprzecinkowej (czyli typu float) stałej
    reprezentującej dodatnią nieskończoność.

    Makro NAN rozszerza się do stałej zmiennoprzecinkowej (float) reprezentującej cichą  NaN
    (jeśli jest obsługiwana). Cicha NaN to NaN ("not-a-number" - "nie-liczba"), która nie
    wywołuje wyjątku, jeśli jest używana w działaniach arytmetycznych. Jej przeciwieństwem
    jest sygnalizująca NaN. Patrz IEC 60559:1989.

    Makra HUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL oznaczają odpowiednio stałe typów double, float oraz
    long double, reprezentujących dużą wartość dodatnią, być może dodatnią nieskończoność.

ZGODNE Z

    C99.

DOSTĘPNOŚĆ

    W systemie glibc, makro HUGE_VAL jest zawsze dostępne. Dostępność makra NANmoże być
    testowana przez #ifdef NAN, podobnie można testować INFINITY, HUGE_VALF, HUGE_VALL. Będą
    one zdefiniowane przez <math.h>, jeżeli zdefiniowano if _ISOC99_SOURCE lub _GNU_SOURCE
    albo gdy jest zdefiniowana __STDC_VERSION__ i jej wartość jest nie mniejsza niż 199901L.

ZOBACZ TAKŻE

    fpclassify(3), math_error(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2007-07-26                INFINITY(3)