Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Chooser - zarządza modułami po4a

OPIS

    Locale::Po4a::Chooser is a module to manage po4a modules. Previously, all po4a binaries
    used to know all po4a modules (pod, man, sgml, etc). This made the addition of a new
    module boring, because you had to make sure that the documentation is synchronized in all
    modules, and that each of them can access the new module.

    Teraz należy wywołać funkcję Locale::Po4a::Chooser::new(), przekazując nazwę modułu jako
    jej argument.

    The function Locale::Po4a::Chooser::list() lists the available formats, and exits with the
    value passed as argument. So, we call Locale::Po4a::Chooser::list(0) when requested for
    the list of formats, and Locale::Po4a::Chooser::list(1) when passed an invalid format
    name.

ZOBACZ TAKŻE

    O po4a:
      Locale::Po4a::Po(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

    O modułach:
      Locale::Po4a::Dia(3pm), Locale::Po4a::Docbook(3pm), Locale::Po4a::Guide(3pm),
      Locale::Po4a::Halibut(3pm), Locale::Po4a::Ini(3pm), Locale::Po4a::KernelHelp(3pm),
      Locale::Po4a::LaTeX(3pm), Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm),
      Locale::Po4a::RubyDoc(3pm), Locale::Po4a::Sgml(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm),
      Locale::Po4a::Texinfo(3pm), Locale::Po4a::Text(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm).
      Locale::Po4a::Xhtml(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm),
      Locale::Po4a::Yaml(3pm).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright © 2002-2005, 2014, 2017 SPI, Inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).