Provided by: po4a_0.57-2_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Chooser - zarządza modułami po4a

OPIS

    Locale::Po4a::Chooser jest modułem zarządzającym modułami po4a. Poprzednio wszystkie
    programy po4a znały wszystkie moduły po4a (pod, man, sgml, itd). Podczas dodawania nowego
    modułu powodowało to trudności z synchronizacją dokumentacji wszystkich modułów i dodaniem
    każdemu z nich dostępu do nowego modułu.

    Teraz należy wywołać funkcję Locale::Po4a::Chooser::new(), przekazując nazwę modułu jako
    jej argument.

    The function Locale::Po4a::Chooser::list() lists the available formats, and exits with the
    value passed as argument. So, we call Locale::Po4a::Chooser::list(0) when requested for
    the list of formats, and Locale::Po4a::Chooser::list(1) when passed an invalid format
    name.

ZOBACZ TAKŻE

    O po4a:
      Locale::Po4a::Po(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

    O modułach:
      Locale::Po4a::Dia(3pm), Locale::Po4a::Docbook(3pm), Locale::Po4a::Guide(3pm),
      Locale::Po4a::Halibut(3pm), Locale::Po4a::Ini(3pm), Locale::Po4a::KernelHelp(3pm),
      Locale::Po4a::LaTeX(3pm), Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm),
      Locale::Po4a::RubyDoc(3pm), Locale::Po4a::Sgml(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm),
      Locale::Po4a::Texinfo(3pm), Locale::Po4a::Text(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm).
      Locale::Po4a::Xhtml(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm),
      Locale::Po4a::Yaml(3pm).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright © 2002-2005, 2014, 2017 SPI, Inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).