Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Dia - konwertuje nieskompresowane diagramy DIA do/z plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze,
    zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były
    używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::Dia jest modułem ułatwiającym tłumaczenie diagramów w nieskompresowanym
    formacie Dia do innych języków [używanych przez ludzi].

    Dia (graficzny edytor diagramów) można pobrać z:
     http://www.gnome.org/projects/dia/

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ PO4A::DIA

    Ten moduł tłumaczy tylko nieskompresowane diagramy Dia. Aby w programie Dia zachować
    diagram nieskompresowany, należy odznaczyć opcję "Kompresuj pliki diagramów" ("Compress
    diagram files") w okienku "Zapisz diagram" ("Save Diagram").

    Innym sposobem jest rozpakowanie plików dia, używając polecenia:
     gunzip < oryginalny.dia > rozpakowany.dia

STATUS MODUŁU

    Ten moduł jest w pełni funkcjonalny, ponieważ polega na module Locale::Po4a::Xml.
    Definiuje tylko elementy do tłumaczenia (<dia:string>) i odfiltrowuje wewnętrzne łańcuchy
    znaków (zawartość elementu <dia:diagramdata>), których się nie tłumaczy.

ZOBACZ TAKŻE

    Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)

AUTORZY

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright © 2004 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).