Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Sgml - konwersja dokumentów SGML z/do plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze,
    zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były
    używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::Sgml jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji w formacie SGML do
    innych języków [używanych przez ludzi].

    Moduł ten do przetworzenia plików SGML używa programu onsgmls(1). Proszę się upewnić, że
    program ten wraz z definicjami DTD plików SGMLjest zainstalowany w systemie.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

    debug
      Rozdzielona spacjami lista słów kluczowych, określająca, którą część chcesz debugować.
      Możliwe wartości: tag, generic, entities i refs.

    verbose
      Daje więcej informacji na temat tego, co się dzieje.

    translate
      Rozdzielona spacjami lista dodatkowych elementów (oprócz tych zdefiniowanych w DTD),
      których zawartość powinna utworzyć dodatkowy msgid.

    section
      Rozdzielona spacjami lista dodatkowych elementów (oprócz tych zdefiniowanych w DTD),
      zawierających inne elementy, wśród których istnieją elementy należące do kategorii
      translate.

    indent
      Rozdzielona spacjami lista elementów, które zwiększają poziom wcięcia.

    verbatim
      Struktura takich elementów nie powinna być zmieniana. Tekst akapitu nie będzie
      zawijany i nie zostaną dodane żadne kosmetyczne dodatkowe spacje czy znaki nowej
      linii.

    empty
      Elementy nie muszą być zamknięte.

    ignore
      Elementy ignorowane i uznawane przez po4a za zwykłe dane znakowe. Mogą być one częścią
      msgid. Na przykład <b> jest dobrym kandydatem do tej kategorii, ponieważ dodanie go w
      sekcji translate stworzyłoby msgid, nie będące całymi zdaniami, co niewątpliwie jest
      złe.

    attributes
      Rozdzielona spacjami lista atrybutów, które muszą być przetłumaczone. Można określić
      atrybuty przez ich nazwę (na przykład "lang"), ale można także użyć hierarchii
      elementów jako przedrostków, tak aby określić, że ten atrybut będzie przetłumaczony
      tylko wtedy, gdy należy do podanego elementu. Na przykład: <bbb><aaa>lang określa, że
      atrybut lang będzie przetłumaczony tylko wtedy, gdy występuje w elemencie <aaa>, który
      z kolei jest zawarty w elemencie <bbb>. Nazwy elementów są tak naprawdę wyrażeniami
      regularnymi, tak więc można przykładowo użyć <aaa|bbbb>lang do przetłumaczenia tylko
      tych atrybutów lang, które są zawarte w elementach <aaa> lub <bbb>.

    qualify
      Rozdzielona spacjami lista atrybutów, których tłumaczenia muszą być łączone z nazwą
      atrybutu. Proszę zauważyć, że ta opcja automatycznie doda podany atrybut do listy
      "attributes".

    force
      Kontynuowanie działania, nawet gdy DTD nie jest znany lub gdy onsgmls wykryje błędy w
      pliku wejściowym.

    include-all
      Domyślnie, msgid zawierające tylko jedną encję (jak "&version;") są pomijane,
      zapewniając komfort tłumaczowi. Aktywowanie tej opcji uniemożliwia tę optymalizację.
      Może być jednak użyteczne, gdy dokument zawiera konstrukcje takie, jak
      "<title>&Aacute;</title>", choć prawdę mówiąc, wątpię, by takie coś się mogło
      kiedykolwiek zdarzyć...

    ignore-inclusion
      Rozdzielona spacjami lista encji, które nie będą włączane. Tej opcji należy używać
      ostrożnie: może spowodować, że onsgmls (używany wewnętrznie przez ten moduł) doda
      elementy i wygeneruje niepoprawny dokument wyjściowy.

STATUS MODUŁU

    Wynik jest doskonały. Tj. wygenerowane dokumenty są dokładnie takie same. Jednak wciąż
    jest parę problemów:

    · The error output of onsgmls is redirected to /dev/null by default, which is clearly bad.
     I don't know how to avoid that.

     Problemem jest to, że musiałem "ochronić" warunkowe włączenia (rzeczy takie jak "<! [
     %foo [" i "]]>") w onsgmls. W przeciwnym razie onsgmls je zjada, a nie mam pojęcia jak
     je przywrócić w końcowym dokumencie. Aby temu zapobiec, przepisałem je jako
     {PO4A-beg-coś}> i "{PO4A-end}".

     The problem with this is that the "{PO4A-end}" and such I add are invalid in the
     document (not in a <p> tag or so).

     If you want to view the onsgmls output, just add the following to your command line (or
     po4a configuration line):

      -o debug=onsgmls

    · Działa to tylko z DTD DebianDoc i DocBook. Dodanie obsługi nowego DTD powinno być bardzo
     proste. Mechanizm jest taki sam dla każdego DTD, po prostu należy podać listę
     istniejących elementów i ich charakterystykę.

     Zgadzam się, to wymaga dokładniejszej dokumentacji, jednak jest to wciąż wersja beta, a
     ja nienawidzę dokumentowania rzeczy, które się mogą zmienić i zmienią.

    · Ostrzeżenie: obsługa DTD jest całkiem eksperymentalna. Nie przeczytałem żadnego
     podręcznika, żeby znaleźć definicje każdego elementu. Dodałem definicje elementów, które
     działają dla kilku dokumentów znalezionych w sieci. Jeśli Twój dokument używa więcej
     elementów niż mój, nie będzie działał. Jak napisałem wyżej, poprawienie tego powinno być
     proste.

     Testowałem DocBook tylko na dokumencie SAG (System Administrator Guide), jednak jest on
     całkiem spory, więc powinien używać większości rzeczy specyficznych dla tego formatu.

     Dla DebianDoc, przetestowałem kilka podręczników z DDP, ale jeszcze nie wszystkie.

    · W razie dołączania plików odnośniki do komunikatów wiadomości w plikach PO (tj. linie
     jak "#: en/titletoc.sgml:9460") będą niepoprawne.

     Dzieje się tak dlatego, że wstępnie przetwarzam ten plik, aby ochronić warunkowe
     włączenia (rzeczy takie jak "<! [ %foo [" i "]]>") oraz niektóre encja (jak &version)
     przed onsgmls ponieważ chcę je otrzymać bez zmian w wygenerowanym dokumencie. Dlatego,
     tworzę tymczasową kopię pliku wejściowego i na niej robię wszystkie zmiany przed
     przekazaniem go programowi onsgmls do przetwarzania.

     Żeby to działało, zamieniam encje proszące o włączenie pliku zawartością podanego pliku
     (dlatego mogę ochronić to, co trzeba, także w plikach włączanych). Ale do tej pory nic
     nie jest robione, aby poprawić później odnośniki (tj. nazwę pliku i numer linii). Nie
     jestem pewien, jak można by to najlepiej zrobić.

AUTORZY

    This module is an adapted version of sgmlspl (SGML postprocessor for the ONSGMLS parser)
    which was:

    Copyright © 1995 David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>

    Adaptacji do po4a dokonali:

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright © 1995 David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>.
    Copyright © 2002-2005 SPI, Inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).