Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Xhtml - konwersja dokumentów XHTML z/do plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze,
    zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były
    używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::Xhtml jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów w formacie XHTML do
    innych języków [używanych przez ludzi].

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

    Opcje tego modułu:

    includessi[=rootpath]
      Włącza pliki określone przez element "include" SSI (Server Side Includes) (np.
      <!--#include virtual="/foo/bar.html" -->).

      Uwaga: Powinno się używać tej opcji tylko dla plików statycznych.

      Można podać dodatkowy parametr rootpath, określający ścieżkę bazową, w której będą
      poszukiwane pliki dołączane za pomocą atrybutu virtual.

STATUS MODUŁU

    Ten moduł jest w pełni funkcjonalny, ponieważ polega ma module Locale::Po4a::Xml.
    Definiuje tylko elementy i atrybuty do tłumaczenia.

    "U mnie to działa", co oznacza, że z sukcesem tego używam na mojej osobistej stronie www.
    Jednakże, proszę dać mi znać, jeśli coś nie działa u Ciebie. W szczególności tabele nie są
    w żaden sposób przetestowane, gdyż ich nie używamy.

ZOBACZ TAKŻE

    Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)

AUTORZY

    Yves Rütschlé <po4a@rutschle.net>
    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright © 2004 Yves Rütschlé <po4a@rutschle.net>
    Copyright © 2007-2008 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).