Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    MB_CUR_MAX - maksymalna długość znaku wielobajtowego w bieżącym ustawieniu językowym

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

OPIS

    Makro MB_CUR_MAX definiuje wyrażenie całkowite udostępniające maksymalną liczbę bajtów
    wymaganą dla reprezentacji pojedynczego szerokiego znaku w bieżącym ustawieniu językowym
    (locale). Zależy od ustawień językowych, więc nie jest stałą czasu kompilacji.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wartość całkowita z zakresu [1, MB_LEN_MAX]. Wartość 1 oznacza znaki kodowane tradycyjnie,
    8-bitowo.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

    MB_LEN_MAX(3), mblen(3), mbstowcs(3), mbtowc(3), wcstombs(3), wctomb(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.