Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    __setfpucw - zmiana słowa kontrolnego koprocesora w architekturze i386 (przestarzałe)

SKŁADNIA

    #include <i386/fpu_control.h>

    void __setfpucw((unsigned short) slowo_kontrolne);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja __setfpucw() wpisuje slowo_kontrolne do rejestrów fpu (floating point unit -
    jednostki zmiennoprzecinkowej) w architekturze i386. Słowo to było używane do zmiany
    dokładności zmiennoprzecinkowej, zaokrąglania oraz wyjątków zmiennoprzecinkowych.

PRZYKŁAD

    __setfpucw(0x1372)

    ustawia słowo koprocesora w architekturze i386 na
      - rozszerzoną dokładność
      - zaokrąglanie do najbliższego
      - wyjątki podczas przepełnienia, dzielenia przez zero oraz gdy wartość nie jest liczbą

DOSTĘPNOŚĆ

    W glibc 2.1 ta funkcja już nie istnieje. Dostępne są nowe funkcje zgodne z ISO C99 o
    prototyoach w /usr/include/fenv.h, takie jak fegetround, fesetround, służące do ustawiania
    trybów zaokrąglania koprocesora; takie jak fegetenv, feholdexcept, fesetenv, feupdateenv
    służące do ustawiania środowiska  zmiennoprzecinkowego;  takie  jak  feclearexcept,
    fegetexceptflag, feraiseexcept, fesetexceptflag, fetestexcept, służące do obsługi wyjątków
    zmiennoprzecinkowych.

    Jeśli mimo wszystko potrzebny jest bezpośredni dostęp do słowa kontrolnego FPU, można
    posłużyć się zdefiniowanymi w /usr/include/fpu_control.h makrami _FPU_GETCW i _FPU_SETCW.

ZOBACZ TAKŻE

    feclearexcept(3)
    /usr/include/i386/fpu_control.h

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 __setfpucw

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.