Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    acosh, acoshf, acoshl - funkcja odwrotna do cosinusa hiperbolicznego

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double acosh(double x);
    float acoshf(float x);
    long double acoshl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    acosh():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
    acoshf(), acoshl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te obliczają funkcję odwrotną do cosinus hiperbolicznego dla x, to znaczy wartość,
    dla której cosinus hiperboliczny wynosi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odwrotność cosinusa hiperbolicznego
    argumentu x.

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x wynosi +1, to zwracane jest +0.

    Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

    Jeśli x jest mniejsze niż 1, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd dziedziny: x jest mniejsze niż 1
       errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek  niepoprawnej  operacji
       zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │acosh(), acoshf(), acoshl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

    asinh(3), atanh(3), cacosh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  ACOSH(3)