Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    htonl, htons, ntohl, ntohs - konwersja wartości pomiędzy lokalnym a sieciowym porządkiem
    bajtów

SKŁADNIA

    #include <arpa/inet.h>

    uint32_t htonl(uint32_t hostlong);

    uint16_t htons(uint16_t hostshort);

    uint32_t ntohl(uint32_t netlong);

    uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

OPIS

    Funkcja htonl() przekształca wartość hostlong typu unsigned integer z lokalnego na
    sieciowy porządek bajtów.

    Funkcja htons() przekształca wartość hostshort typu unsigned short integer z lokalnego na
    sieciowy porządek bajtów.

    Funkcja ntohl() przekształca wartość netlong typu unsigned integer z sieciowego na lokalny
    porządek bajtów.

    Funkcja ntohs() przekształca wartość netshort typu unsigned short integer z sieciowego na
    lokalny porządek bajtów.

    W lokalnym porządku bajtów na platformie i386 pierwszy jest zawsze najmniej znaczący bajt,
    w sieciowym porządku bajtów, używanym w Internecie, pierwszy jest zawsze najbardziej
    znaczący bajt.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │htonl(), htons(), ntohl(), ntohs() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Niektóre  systemy  wymagają  dołączenia  pliku  nagłówkowego <netinet/in.h> zamiast
    <arpa/inet.h>.

ZOBACZ TAKŻE

    endian(3), gethostbyname(3), getservent(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.