Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    ccos, ccosf, ccosl - funkcja cosinus liczb zespolonych

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

    double complex ccos(double complex z);
    float complex ccosf(float complex z);
    long double complex ccosl(long double complex z);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcje te zwracają cosinus liczby zespolonej z.

    Funkcja cosinusa liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:

      ccos(z) = (exp(i * z) + exp(-i * z)) / 2

WERSJE

    Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │ccos(), ccosf(), ccosl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), cacos(3), csin(3), ctan(3), complex(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski
    (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-04-19                  CCOS(3)