Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    cimag, cimagf, cimagl - zwracają część urojoną liczby zespolonej

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

    double cimag(double complex z);
    float cimagf(float complex z);
    long double cimagl(long double complex z);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcje te zwracają część urojoną liczby zespolonej z.

    Wzór:

      z = creal(z) + I * cimag(z)

WERSJE

    Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │cimag(), cimagf(), cimagl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

    gcc wspiera także __imag__. Jest to rozszerzenie GNU.

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), creal(3), complex(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda (PTM)
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-04-19                  CIMAG(3)