Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    clock - wyznaczanie czasu procesora

SKŁADNIA

    #include <time.h>

    clock_t clock(void);

OPIS

    Funkcja clock() zwraca przybliżoną ilość czasu procesora wykorzystanego przez program.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwracana wartość to ilość czasu CPU wykorzystanego do tej pory w formacie clock_t. Aby
    otrzymać czas w sekundach, należy podzielić go przez CLOCKS_PER_SEC. Jeśli informacja o
    wykorzystanym czasie procesora jest niedostępna lub wartość tego czasu nie może zostać
    przedstawiona, zwracana jest wartość (clock_t) -1.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │clock()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99. XSI wymaga, aby CLOCKS_PER_SEC było równe 1000000,
    niezależnie od rzeczywistej rozdzielczości.

UWAGI

    Standard C dopuszcza nieokreśloną wartość na początku programu. Aby zapewnić maksymalną
    przenośność, należy odjąć od wyniku funkcji wartość zwróconą przez clock() na początku
    programu.

    Należy zauważyć, że zegar może się przekręcić. W  systemach  32-bitowych,  gdzie
    CLOCKS_PER_SEC wynosi 1000000, funkcja ta będzie zwracać tę samą wartość co około 72
    minuty.

    W niektórych innych implementacjach wartość zwracana przez clock() zawiera również czasy
    procesów potomnych, których kod zakończenia został odczytany za pomocą wait(2) (lub innego
    programu typu "wait"). Linux nie dołącza do wartości zwracanej clock() czasów procesów
    potomnych, na których zakończenie oczekiwano. Funkcja times(2), zwracająca (osobne)
    informacje o procesie macierzystym i o jego potomkach, może być bardziej pożądana.

    W glibc 2.17 i wcześniejszych clock() był implementowany za pomocą times(2). Aby zwiększyć
    dokładność, od wersji glibc 2.18 jest implementowany za pomocą clock_gettime(2) (przy
    użyciu zegara CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID).

ZOBACZ TAKŻE

    clock_gettime(2), getrusage(2), times(2)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.