Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    confstr - pobranie zmiennych łańcuchowych zależnych od konfiguracji

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    size_t confstr(int name, char *buf, size_t len);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    confstr(): _POSIX_C_SOURCE >= 2 || _XOPEN_SOURCE

OPIS

    Funkcja confstr() pobiera wartość zależnych od konfiguracji zmiennych systemowych.

    Argument name wyznacza pobieraną zmienną systemową. Dostępne są zmienne:

    _CS_GNU_LIBC_VERSION (tylko biblioteka GNU C; od glibc 2.3.2)
       Łańcuch znaków identyfikujący wersję biblioteki GNU C w systemie (np. "glibc
       2.3.4").

    _CS_GNU_LIBPTHREAD_VERSION (tylko biblioteka GNU C; od glibc 2.3.2)
       Łańcuch znaków identyfikujący wersję POSIX-owej implementacji wątków dostarczaną
       przez bibliotekę C (np. "NPTL 2.3.4" lub "linuxthreads-0.10").

    _CS_PATH
       Wartość zmiennej PATH zawierającej ścieżkę, w której znaleźć można wszystkie
       standardowe programy narzędziowe POSIX.2.

    Jeśli argument buf jest różny od NULL i len jest różne od zera, to funkcja confstr()
    kopiuje wartość łańcucha znaków do buf obciętą, jeśli to konieczne, do len - 1 bajtów i
    zakończoną bajtem null ("\0"). Może to zostać wykryte przez porównanie zwracanej przez
    confstr() wartości z argumentem len.

    Jeśli len wynosi zero i buf jest równe NULL, to funkcja confstr() po prostu zwraca wartość
    podaną poniżej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli name jest poprawną zmienną konfiguracji, to confstr() zwraca liczbę bajtów
    (włączając kończący bajt null), które byłyby potrzebne do przechowania pełnej wartości tej
    zmiennej. Wartość może być większa niż len, co oznacza, że wartość w buf jest obcięta.

    Jeśli name jest poprawną zmienną konfiguracji, ale wartość tej zmiennej jest pusta, to
    confstr() zwraca 0. Jeśli name nie jest nazwą poprawnej zmiennej konfiguracji, to
    confstr() zwraca 0 i ustawia errno na EINVAL.

BŁĘDY

    EINVAL Wartość name jest nieprawidłowa.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │confstr() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

PRZYKŁAD

    Poniższy fragment kodu podaje ścieżkę, w której znaleźć znaleźć można programy systemowe
    POSIX.2:

      char *pathbuf;
      size_t n;

      n = confstr(_CS_PATH, NULL, (size_t) 0);
      pathbuf = malloc(n);
      if (pathbuf == NULL)
        abort();
      confstr(_CS_PATH, pathbuf, n);

ZOBACZ TAKŻE

    getconf(1), sh(1), exec(3), fpathconf(3) sysconf(3) pathconf(3) system(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.