Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    cpow, cpowf, cpowl - funkcje potęgowania liczb zespolonych

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

    double complex cpow(double complex x, complex double z);
    float complex cpowf(float complex x, complex float z);
    long double complex cpowl(long double complex x,
                 complex long double z);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcje te zwracają liczbę x podniesioną do potęgi z (z odcięciem x-ów leżących w ujemnej
    części osi rzeczywistej).

WERSJE

    Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │cpow(), cpowf(), cpowl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), pow(3), complex(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski
    (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-04-19                  CPOW(3)