Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    encrypt - Szyfrowanie 64-bitowych komunikatów

SKŁADNIA

    #define _XOPEN_SOURCE

    #include <unistd.h>

    void encrypt(char block[64], int edflag);
    void setkey(const char *key);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcje te szyfrują i rozszyfrowują 64-bitowe komunikaty. Funkcja setkey() ustawia klucz
    używany przez encrypt(). Używany tu parametr key jest tablicą bajtów, z których każdy ma
    wartoć numeryczną 1 lub 0. Bajty key[n], gdzie n=8*q-1, są ignorowane tak, że używany
    klucz jest 56-bitowy.

    Funkcja setkey() modyfikuje przekazany bufor, kodując go gdy edflag wynosi 0, a
    rozkodowując gdy przekazano 1.

    Funkcje te nie są wielobieżne.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te nie zwracają żadnej wartości.

ZGODNE Z

    SVID, SUSv2

ZOBACZ TAKŻE

    crypt(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 encrypt

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.