Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    exp10, exp10f, exp10l - funkcja wykładnicza o podstawie 10

SKŁADNIA

    #define _GNU_SOURCE     /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <math.h>

    double exp10(double x);
    float exp10f(float x);
    long double exp10l(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcje te zwracają wartość 10 podniesioną do potęgi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość funkcji wykładniczej o podstawie
    10 dla argumentu x.

    Różne specjalne przypadki, włączając w to obsługę nieskończoności, NaN oraz przepełnień,
    zostały opisane w podręczniku exp(3).

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Opis błędów, które mogą wystąpić dla tych funkcji, można znaleźć w podręczniku exp(3).

WERSJE

    Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │exp10(), exp10f(), exp10l() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    Funkcje są rozszerzeniami GNU.

BŁĘDY

    Do wersji 2.19 implementacja glibc tych funkcji nie ustawiała errno na ERANGE, gdy
    wystąpił błąd niedomiaru.

ZOBACZ TAKŻE

    cbrt(3), exp(3), exp2(3), log10(3), sqrt(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.