Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fabs, fabsf, fabsl - wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double fabs(double x);
    float fabsf(float x);
    long double fabsl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    fabsf(), fabsl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje zwracają wartość bezwzględną liczby zmiennoprzecinkowej x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te zwracają wartość bezwzględną z x.

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x wynosi -0, to zwracane jest +0.

    Jeśli x jest równe ujemnej lub dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia
    nieskończoność.

BŁĘDY

    Nie występują.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fabs(), fabsf(), fabsl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

    abs(3), cabs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert  Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  FABS(3)