Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fclose - zamknięcie strumienia

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    int fclose(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja  fclose() odłącza strumień stream od pliku (zapisując wszystkie zbuforowane dane
    wyjściowe za pomocą fflush(3)) i zamyka deskryptor pliku przypisanego do strumienia.

    Zachowanie funkcji fclose() nie jest zdefiniowane, jeśli parametr stream nie jest
    poprawnym wskaźnikiem lub jeśli został już przekazany do wcześniejszego wywołania
    fclose().

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie, zwracane jest 0. W przeciwnym przypadku zwracana
    jest wartość EOF, a errno przyjmuje wartość, wskazującą na rodzaj błędu. W każdym
    przypadku następna próba dostępu (włączając w to kolejne wywołanie fclose()) do strumienia
    prowadzi do niezdefiniowanego zachowania.

BŁĘDY

    EBADF Deskryptor pliku określający stream nie jest poprawny.

    Funkcja fclose() może także zawieść i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony w
    opisie funkcji close(2), write(2) i fflush(3).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fclose() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

UWAGI

    Należy zauważyć, że fclose() opróżnia jedynie bufory w przestrzeni użytkownika obsługiwane
    przez bibliotekę C. Aby upewnić się, że dane zostały fizycznie zapisane na dysku, należy
    zrzucić również bufory jądra, np. za pomocą sync(2) lub fsync(2).

ZOBACZ TAKŻE

    close(2), fcloseall(3), fflush(3), fopen(3), setbuf(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <alpha@irc.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert
    Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.