Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fdim, fdimf, fdiml - dodatnia różnica

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double fdim(double x, double y);
    float fdimf(float x, float y);
    long double fdiml(long double x, long double y);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    fdimf(), fdiml():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

    Funkcje zwracają dodatnią różnicę swoich argumentów, zdefiniowaną jako max(x-y,0).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli zakończą się pomyślnie, funkcje zwracają dodatnią różnicę.

    Jeśli x lub y jest NaN, to zwracane jest NaN.

    W przypadku przepełnienia wyniku operacji, występuje błąd zakresu i funkcje zwracają
    odpowiednio HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
       Rzucany  jest  wyjątek  przekroczenia  zakresu  operacji  zmiennoprzecinkowej
       (FE_OVERFLOW).

    Funkcje te nie ustawiają zmiennej errno.

WERSJE

    Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fdim(), fdimf(), fdiml() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

    fmax(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  FDIM(3)