Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    ffs, ffsl, ffsll - pozycja pierwszego ustawionego bitu w słowie

SKŁADNIA

    #include <strings.h>

    int ffs(int i);

    #include <string.h>

    int ffsl(long int i);

    int ffsll(long long int i);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    ffs():
      Od glibc 2.12:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
          || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
          || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
      Przed glibc 2.12:
        none
    ffsl(), ffsll():
      _GNU_SOURCE

OPIS

    Funkcja ffs() zwraca pozycję pierwszego (najmniej znaczącego) ustawionego bitu w słowie i.
    Mniej znaczący bit jest na pozycji 1, a bardziej znaczący na pozycji na przykład 32 lub
    64. Funkcje ffsll() oraz ffsl() robią to samo, ale pobierają argumenty być może o innych
    rozmiarach.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje zwracają pozycję pierwszego ustawionego bitu lub 0, jeśli żaden bit nie jest
    ustawiony.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├───────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │ffs(), ffsl(), ffsll() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └───────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    ffs(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

    Funkcje ffsl() i ffsll() są rozszerzeniami glibc.

UWAGI

    Systemy BSD definiują prototyp w <string.h>.

ZOBACZ TAKŻE

    memchr(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.