Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fnmatch - porównanie nazwy pliku lub ścieżki

SKŁADNIA

    #include <fnmatch.h>

    int fnmatch(const char *pattern, const char *string, int flags);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja fnmatch() sprawdza, czy argument string pasuje do wzorca pattern, który jest
    wzorcem powłoki mogącym zawierać znaki wieloznaczne.

    Argument flags modyfikuje zachowanie funkcji, jest to bitowe OR zera lub więcej spośród
    następujących znaczników:

    FNM_NOESCAPE
       Jeśli ten znacznik jest ustawiony, odwrotny ukośnik (" jako zwykły znak, a nie jako
       znak maskujący.

    FNM_PATHNAME
       Jeśli ten znacznik jest ustawiony, ukośnik w string pasuje tylko do ukośnika w
       pattern a nie, na przykład, do ciągu zawartego w [] zawierającego ukośnik.

    FNM_PERIOD
       Jeśli ten znacznik jest ustawiony, początkowa kropka w string musi dokładnie
       pasować do kropki w pattern.  Kropka jest uznawana za początkową, jeśli jest
       pierwszym znakiem string lub jeśli ustawiony jest znacznik FNM_PATHNAME, a kropka
       następuje bezpośrednio po ukośniku.

    FNM_FILE_NAME
       Jest to synonim GNU dla FNM_PATHNAME.

    FNM_LEADING_DIR
       Jeśli ten znacznik (rozszerzenie GNU) jest ustawiony, wzorzec jest uznawany za
       pasujący jeśli pasuje do początkowego fragmentu string, po którym następuje
       ukośnik. Ten znacznik jest przeznaczony do wewnętrznego użytku w glibc i jest
       zaimplementowany tylko w niektórych przypadkach.

    FNM_CASEFOLD
       Jeśli  ten znacznik (rozszerzenie GNU) jest ustawiony, wielkość liter jest
       nieistotna.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zero jeśli string pasuje do pattern, FNM_NOMATCH jeśli nie pasuje lub inna niezerowa
    wartość jeśli wystąpił błąd.

ZGODNE Z

    ISO/IEC 9945-2: 1993 (POSIX.2). Znaczniki FNM_FILE_NAME, FNM_LEADING_DIR oraz FNM_CASEFOLD
    są rozszerzeniami GNU.

ZOBACZ TAKŻE

    sh(1), glob(3), scandir(3), glob(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 fnmatch

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.