Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    ftok - przekształca ścieżkę i identyfikator projektu na klucz komunikacji międzyprocesowej
    (IPC) Systemu V

SKŁADNIA

    # include <sys/types.h>
    # include <sys/ipc.h>

    key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja ftok wykorzystuje tożsamość pliku o nazwie podanej w pathname (która musi odnosić
    się do istniejącego, dostępnego pliku) oraz 8 najmniej znaczących bitów proj_id (które
    muszą stanowić oktet niezerowy) do wygenerowania klucza komunikacji międzyprocesowej
    Systemu V, typu key_t, odpowiedniego do używania w msgget(2), semget(2), lub shmget(2).

    Wartość wynikowa jest taka sama dla wszystkich ścieżek stanowiących nazwy tego samego
    pliku, o ile użyje się tej samej wartości proj_id. Zwracane wartości powinny się różnić
    gdy (istniejące jednocześnie) pliki lub identyfikatory projektu różnią się.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku powodzenia zwracana jest wygenerowana wartość key_t. W przypadku błędu
    zwracane jest -1, a errno wskazuje błąd tak samo, jak dla funkcji systemowej stat(2).

ZGODNE Z

    XPG4

UWAGI

    Pod libc4 i libc5 (oraz pod SunOS 4.x) prototyp miał postać
       key_t ftok(char *pathname, char proj_id);
    Obecnie proj_id jest typu int, ale nadal tylko 8 bitów jest używanych. Typowe zastosowanie
    polega na umieszczeniu znaku ASCII w proj_id i dlatego mówi się, że zachowanie jest
    nieokreślone gdy proj_id jest zerem.

    Oczywiście, nie można dać gwarancji, że otrzymany key_t jest unikalny. Typowo, dla
    uzyskania najlepszego wyniku, łączone są: podany bajt proj_id, 16 mniej znaczących bitów
    numeru i-węzła oraz 8 niższych bitów numeru urządzenia w 32-bitowy wynik. kolizje mogą
    łatwo wystąpić, na przykład pomiędzy plikami na /dev/hda1 a plikami na /dev/sda1.

ZOBACZ TAKŻE

    ipc(5), msgget(2), semget(2), shmget(2), stat(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 ftok

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.