Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getcwd, get_current_dir_name, getwd - odczytanie bieżącego katalogu roboczego

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    char *getcwd(char *buf, size_t size);
    char *get_current_dir_name(void);
    char *getwd(char *buf);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja getcwd() kopiuje nazwę bezwzględnej ścieżki dostępu dla bieżącego katalogu
    roboczego do tablicy wskazywanej przez buf, która to tablica ma długość size.

    Jeśli nazwa bieżącej bezwzględnej ścieżki dostępu wymaga bufora dłuższego niż size
    elementów, to zwracane jest NULL a errno jest ustawiane na ERANGE; aplikacja powinna
    sprawdzać, czy nie wystąpił ten błąd i przydzielać większy bufor, jeśli jest to potrzebne.

    Jeśli buf jest równe NULL, zachowanie getcwd() jest nieokreślone.

    Jako rozszerzenie standardu POSIX.1, linuksowe (libc4, libc5, glibc) getcwd() przydziela
    bufor dynamicznie korzystając z malloc(), jeśli buf jest równe NULL podczas wywołania. W
    tym przypadku przydzielony bufor ma długość size, chyba że size jest równe zero. Wówczas
    dla buf jest przydzielane tyle, ile potrzeba. Jest możliwe (i naprawdę zalecane)
    zwalnianie otrzymanych w ten sposób buforów za pomocą free().

    get_current_dir_name, które jest jedynie prototypem gdy _GNU_SOURCE jest zdefiniowane,
    przydzieli za pomocą malloc(3) tablicę dostatecznie dużą, aby przechować nazwę bieżącego
    katalogu. Jeśli zmienna środowiskowa PWD jest ustawiona, a jej wartość prawidłowa, to
    zostanie zwrócona ta wartość.

    getwd, które jest jedynie prototypem gdy _BSD_SOURCE lub _XOPEN_SOURCE_EXTENDED jest
    zdefiniowane, nie przydzieli żadnej pamięci za pomocą malloc(3).  Argument buf powinien
    być wskaźnikiem do tablicy o długości co najmniej PATH_MAX bajtów. getwd zwróci jedynie
    pierwsze PATH_MAX bajtów nazwy bieżącej ścieżki dostępu.  Należy zwrócić uwagę, że
    PATH_MAX nie musi być stałą określaną podczas kompilacji; może ona zależeć od systemu
    plików, a nawet być nieograniczona. Ze względu na przenośność i bezpieczeństwo używanie
    getwd nie jest zalecane.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    NULL w przypadku błędu, przy jednoczesnym ustawieniu errno, a buf w przypadku pomyślnego
    zakończenia. Zawartość tablicy wskazywanej przez buf w przypadku błędu jest nieokreślona.

BŁĘDY

    EACCES Brak praw do odczytu lub przeszukiwania składnika nazwy pliku.

    EFAULT buf wskazuje na niewłaściwy adres.

    EINVAL Argument size jest zerowy, a buf nie jest wskaźnikiem NULL.

    ENOENT Bieżący katalog roboczy został skasowany.

    ERANGE Argument size jest mniejszy od długości nazwy katalogu roboczego.  Trzeba
       przydzielić większą tablicę i spróbować ponownie.

UWAGI

    Pod Linuksem, funkcja getcwd() jest funkcją systemową (od 2.1.92). W starszych systemach
    mogła ona odpytywać /proc/self/cwd. Gdy nie ma ani funkcji systemowej, ani systemu plików
    /proc, wywoływana jest implementacja ogólna. Jedynie w takiej sytuacji wywołanie tych
    funkcji może w razie niepomyślnego zakończenia zwrócić błąd EACCES.

    Funkcje te są często używane do zapamiętywania położenia bieżącego katalogu roboczego w
    celu późniejszego powrotu do niego. Gdy dostępnych jest dostatecznie wiele deskryptorów
    plików, otwarcie bieżącego katalogu (".")  i wywołanie fchdir(2), aby wrócić jest
    zazwyczaj szybszą i bardziej niezawodną alternatywą, zwłaszcza na platformach innych niż
    Linux.

ZGODNE Z

    POSIX.1

ZOBACZ TAKŻE

    chdir(2), fchdir(2), open(2), unlink(2), free(3), malloc(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 getcwd

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.