Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptora pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int getdtablesize(void);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getdtablesize():
      Od glibc 2.12:
        /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
          || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE
          || ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
      Przed glibc 2.12: _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

OPIS

    getdtablesize() zwraca maksymalną liczbę otwartych przez proces plików, czyli o jeden
    więcej od największej możliwej wartości deskryptora pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Aktualne ograniczenie liczby otwartych plików dla procesu.

BŁĘDY

    Pod Linuksem getdtablesize() może zwrócić dowolny z błędów opisanych na  stronie
    podręcznika getrlimit(2); patrz także UWAGI poniżej.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │getdtablesize() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja getdtablesize() pojawiła się po raz pierwszy w 4.2BSD). Nie jest
    wymieniona  w  POSIX.1;  przenośne  aplikacje  powinny  zamiast  niej  używać
    sysconf(_SC_OPEN_MAX).

UWAGI

    getdtablesize() jest zaimplementowane jako funkcja biblioteczna libc. Wersja z glibc
    wywołuje getrlimit(2) i zwraca bieżącą wartość ograniczenia RLIMIT_NOFILE lub OPEN_MAX,
    gdy się zakończy niepomyślnie.

ZOBACZ TAKŻE

    close(2), dup(2), getrlimit(2), open(2)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@pdione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.