Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getrpcport - zwraca numer portu RPC

SKŁADNIA

    #include <rpc/rpc.h>

    int getrpcport(const char *host, unsigned long prognum, unsigned long versnum, unsigned proto);

OPIS

    getrpcport() zwraca numer portu dla wersji versnum programu RPC prognum, działającego na
    komputerze host, używającego protokołu proto.  Funkcja zwraca 0, jeżeli nie może
    skontaktować się z portmapperem albo jeżeli program prognum nie jest zarejestrowany.
    Jeżeli prognum został zarejestrowany, ale nie w wersji versnum, funkcja wciąż zwróci numer
    portu (jakiejś innej wersji programu), sygnalizując, że program jest zarejestrowany.
    Niedopasowanie wersji zostanie wykryte przy pierwszym odwołaniu do serwisu.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────┬────────────────────────┬────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość      │
    ├─────────────┼────────────────────────┼────────────────────┤
    │getrpcport() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe env locale │
    └─────────────┴────────────────────────┴────────────────────┘

ZGODNE Z

    Nie występuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych.

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-07-23               GETRPCPORT(3)