Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getumask - zwraca maskę tworzenia plików

SKŁADNIA

    #define _GNU_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>

    mode_t getumask(void);

OPIS

    Funkcja zwraca bieżącą maskę tworzenia plików. Jest to odpowiednik

      mode_t getumask(void)
      {
        mode_t mask = umask( 0 );
        umask(mask);
        return mask;
      }

    poza tym, że jest udokumentowana jako bezpieczna dla wątków (to jest współdzieli blokadę z
    wywołaniem bibliotecznym umask(2)).

ZGODNE Z

    Miało to być przyszłe (ang. vaporware) rozszerzenie GNU

UWAGI

    Funkcja jest udokumentowana, ale jeszcze niezaimplementowana w glibc (w każdym razie nie
    ma jej w wersji 2.9, ani wcześniejszych).

ZOBACZ TAKŻE

    umask(2)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.