Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getusershell, setusershell, endusershell - odczytanie dozwolonej powłoki użytkownika

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    char *getusershell(void);

    void setusershell(void);

    void endusershell(void);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getusershell(), setusershell(), endusershell():
      Od glibc 2.21:
        _DEFAULT_SOURCE
      W glibc 2.19 i 2.20:
        _DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
      Do glibc 2.19 włącznie:
        _BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS

    Funkcja getusershell() zwraca następną linię z pliku /etc/shells, otwierając wcześniej
    plik, jeśli jest to potrzebne. Linia powinna zawierać ścieżkę do poprawnej powłoki
    użytkownika. Jeśli /etc/shells nie istnieje lub jego odczyt nie jest możliwy, to
    getusershell() zachowuje się tak, jakby w pliku tym były wymienione /bin/sh i /bin/csh.

    Funkcja setusershell() ustawia wskaźnik pliku /etc/shells na jego początek.

    Funkcja endusershell() zamyka /etc/shells.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja getusershell() zwraca NULL po napotkaniu końca pliku.

PLIKI

    /etc/shells

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość  │
    ├────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
    │getusershell(), setusershell(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe │
    │endusershell()         │            │      │
    └────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────┘

ZGODNE Z

    4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

    shells(5)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.