Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    memcpy - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja memcpy() kopiuje n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest. Obszary
    te nie mogą na siebie nachodzić. Jeżeli obszary pamięci na siebie nachodzą, należy używać
    memmove(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja memcpy() zwraca wskaźnik do dest.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │memcpy() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

    Zignorowanie wymogu nienachodzenia na siebie obszarów pamięci jest źródłem prawdziwych
    błędów (Standardy POSIX i C jednoznacznie określają, że wykorzystanie memcpy() z
    nachodzącymi na siebie obszarami pamięciami daje niezdefiniowane zachowanie). Co więcej, w
    glibc 2.13 na niektórych platformach (w tym x86-64) przeprowadzana jest optymalizacja
    wydajności memcpy() obejmująca zmianę kolejności kopiowania bajtów z src do dest.

    Zmiana ta ujawniła poważne błędy w wielu aplikacjach przeprowadzających kopiowania na
    nachodzących  obszarach  pamięci.  W poprzedniej implementacji, w której kolejność
    kopiowanych bajtów szczęśliwie ukrywała ten błąd, który odsłonił się po jej odwróceniu. W
    glibc 2.14 dodano wersjonowany symbol, dzięki czemu stare pliki binarne (zlinkowane z
    glibc w wersji wcześniejszej niż 2.14) korzystają z implementacji memcpy() która w sposób
    bezpieczny obsługuje przypadek nachodzących obszarów pamięci (udostępniając "starszą"
    implementację memcpy(), która była aliasem memmove(3)).

ZOBACZ TAKŻE

    bcopy(3), memccpy(3), memmove(3), mempcpy(3), strcpy(3), strncpy(3), wmemcpy(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Jarosław Beczek (PTM)
    <bexx@poczta.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-07-23                 MEMCPY(3)