Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    pow10, pow10f, pow10l - funkcja potęgowa o podstawie 10

SKŁADNIA

    #define _GNU_SOURCE     /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <math.h>

    double pow10(double x);
    float pow10f(float x);
    long double pow10l(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcje te zwracają wartość 10 podniesioną do potęgi x.

WERSJE

    Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │pow10(), pow10f(), pow10l() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    Jest to rozszerzenie GNU.

UWAGI

    Funkcje są takie same jak funkcje opisane w podręczniku exp10(3).

ZOBACZ TAKŻE

    exp10(3), pow(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-03-02                  POW10(3)