Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    qsort, qsort_r - sortuje tablicę

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    void qsort(void *base, size_t nmemb, size_t size,
         int (*compar)(const void *, const void *));

    void qsort_r(void *base, size_t nmemb, size_t size,
         int (*compar)(const void *, const void *, void *),
         void *arg);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    qsort_r(): _GNU_SOURCE

OPIS

    Funkcja qsort() sortuje tablicę nmemb elementów o rozmiarze size. Argument base wskazuje
    na początek tablicy.

    Zawartość tablicy jest sortowana w porządku rosnącym, zgodnie z funkcją porównawczą,
    określoną przez wskaźnik compar. Funkcja ta jest wołana z dwoma argumentami, które
    wskazują na porównywane obiekty.

    Funkcja porównująca musi zwracać liczbę całkowitą, która jest mniejsza, równa, lub większa
    od zera. Oznacza to wtedy, odpowiednio, że pierwszy argument jest mniejszy, równy, lub
    większy od drugiego. Jeśli oba porównywane elementy są jednakowe, to ich kolejność w
    posortowanej tablicy jest nieokreślona.

    Funkcja qsort_r() jest taka sama jak qsort(), z wyjątkiem tego, że funkcja porównująca
    compar przyjmuje trzeci argument. Wskaźnik podany w argumencie arg jest przekazywany do
    funkcji  porównującej.  W ten sposób funkcja porównująca nie potrzebuje zmiennych
    globalnych, by przekazywać sobie dowolne argumenty i dlatego jest bezpieczna do używana w
    aplikacji wielowątkowej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje qsort() i qsort_r() nic nie zwracają.

WERSJE

    qsort_r() zostało dodane w wersji 2.8 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │qsort(), qsort_r() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └───────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    qsort(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

    Aby porównać łańcuch znaków w stylu C, funkcja porównująca może wywołać strcmp(3), tak jak
    to pokazano w przykładzie poniżej.

PRZYKŁAD

    Jeden przykład użycia można znaleźć w podręczniku bsearch(3).

    Kolejnym  przykładem jest następujący program, sortujący łańcuchy znaków podane w
    argumentach linii poleceń:

    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>

    static int
    cmpstringp(const void *p1, const void *p2)
    {
      /* Argumentami tej funkcji są "wskaźniki do wskaźników
       na znak", ale argumentami strcmp(3) są "wskaźniki na
       znak", dlatego potrzebne jest rzutowanie i dereferencja */

      return strcmp(* (char * const *) p1, * (char * const *) p2);
    }

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      int j;

      if (argc < 2) {
        fprintf(stderr, "Użycie: %s <string>...\n", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      qsort(&argv[1], argc - 1, sizeof(char *), cmpstringp);

      for (j = 1; j < argc; j++)
        puts(argv[j]);
      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE

    sort(1), alphasort(3), strcmp(3), versionsort(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-08-08                  QSORT(3)