Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    raise - wysłanie sygnału do procesu wywołującego

SKŁADNIA

    #include <signal.h>

    int raise(int sig);

OPIS

    Funkcja raise() wysyła sygnał do procesu lub wątku ją wywołującego. W jednowątkowym
    programie jest to równoważne z

      kill(getpid(), sig);

    W programie wielowątkowym jej odpowiednikiem jest:

      pthread_kill(pthread_self(), sig);

    Jeśli sygnał spowoduje wywołanie procedury obsługi sygnału, to raise() zakończy się po
    zakończeniu tej procedury.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    raise() zwraca 0 w przypadku sukcesu lub wartość niezerową w przypadku błędu.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │raise()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

UWAGI

    Od wersji 2.3.3 biblioteka glibc implementuje raise() za pomocą wywołania tgkill(2), jeśli
    jądro je obsługuje. Wcześniejsze wersje glibc implementowały raise() przy użyciu kill(2).

ZOBACZ TAKŻE

    getpid(2), kill(2), sigaction(2), signal(2), pthread_kill(3), signal(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siewca@pld.org.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.