Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    round, roundf, roundl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej z omijaniem zera

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double round(double x);
    float roundf(float x);
    long double roundl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    round(), roundf(), roundl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

    Funkcje te zaokrąglają x do najbliższej liczby całkowitej, ale w okolicy zera omijają zero
    (niezależnie od bieżącego kierunku zaokrąglania, patrz fenv(3)) zaokrąglając, tak jak
    rint(3), do najbliższej liczby parzystej

    Na przykład round(0.5) zwraca 1.0, a round(-0.5) zwraca -1.0.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą.

    Jeśli x jest całkowite, +0, -0, NaN lub nieskończoność, to zwracane jest x.

BŁĘDY

    Nie występują. POSIX.1-2001 dokumentuje błąd zakresu przy przepełnieniu — patrz UWAGI.

WERSJE

    Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │round(), roundf(), roundl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

    POSIX.1-2001 zawiera tekst dotyczący przepełnienia (które może spowodować ustawienie errno
    na ERANGE lub spowodować wyjątek FE_OVERFLOW). W praktyce wynik nie może spowodować
    przepełnienia na żadnej współczesnej maszynie, więc obsługa tego błędu jest po prostu
    bezsensowna. (Dokładniej, przepełnienie może wystąpić, tylko gdy wartość maksymalna
    wykładnika jest mniejsza niż liczba bitów mantysy. Według standardu IEEE-754 dla 32 i
    64-bitowych  liczb  zmiennoprzecinkowych  wartość  maksymalna wykładnika wynosi 128
    (odpowiednio 1024), a liczba bitów mantysy wynosi 24 (odpowiednio 53)).

    Aby przechowywać zaokrągloną wartość w typie całkowitym, należy użyć jednej z funkcji
    opisanych w podręczniku lround(3).

ZOBACZ TAKŻE

    ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), trunc(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  ROUND(3)