Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    strcat, strncat - połączenie dwóch łańcuchów

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    char *strcat(char *dest, const char *src);

    char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja strcat() dołącza łańcuch src do łańcucha dest, nadpisując znak null ('\0')
    kończący dest i dodając znak null na końcu wyniku. Łańcuchy nie mogą na siebie nachodzić a
    łańcuch dest musi zawierać dostateczną ilość miejsca na wynik. Jeśli dest nie zawiera
    wystarczającej ilości miejsca, to zachowanie programu jest nieprzewidywalne,  gdyż
    występuje przepełnienie bufora, które jest najbardziej popularnym sposobem atakowania
    bezpiecznych programów.

    Funkcja strncat() jest podobna, z wyjątkiem tego, że

    * użyje co najwyżej n bajtów z src oraz

    * src nie musi być zakończony znakiem null, jeśli zawiera n lub więcej bajtów.

    Tak jak w przypadku strcat() wynikowy łańcuch w dest jest zawsze zakończony znakiem null.

    Jeśli src zawiera n lub więcej bajtów, to strncat() zapisze n+1 w dest (n z src plus
    kończący bajt null). Dlatego też rozmiar dest musi wynosić co najmniej strlen(dest)+n+1.

    Prosta implementacja strncat() mogłaby wyglądać tak:

      char *
      strncat(char *dest, const char *src, size_t n)
      {
        size_t dest_len = strlen(dest);
        size_t i;

        for (i = 0 ; i < n && src[i] != '\0' ; i++)
          dest[dest_len + i] = src[i];
        dest[dest_len + i] = '\0';

        return dest;
      }

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje strcat() i strncat() zwracają wskaźnik do wynikowego łańcucha dest.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │strcat(), strncat() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

    Niektóre systemy (BSD, Solaris i inne) zawierają następującą funkcję:

      size_t strlcat(char *dest, const char *src, size_t size);

    Funkcja dołączą zakończony znakiem null łańcuch src do łańcucha dest, kopiując z src co
    najwyżej size-strlen(dest)-1 znaków i dodając kończący znak null, chyba że size jest
    mniejsze od strlen(dest). Funkcja rozwiązuje problem przepełnienia bufora występujący w
    strcat(), jednakże program wywołujący wciąż musi obsłużyć możliwość utraty danych, jeśli
    size jest za małe. Funkcja zwraca długość łańcucha, który strlcat() próbowało utworzyć;
    jeśli wartość zwrócona jest większa lub równa size, to część danych została utracona.
    Jeśli utrata danych ma znaczenie, to program wywołujący musi albo sprawdzać argumenty
    przed wywołaniem, albo sprawdzać wartość zwracaną. strlcat() nie jest obecna w glibc i nie
    jest opisana w standardzie POSIX, jednak jest dostępna w Linuksie w bibliotece libbsd.

PRZYKŁAD

    Ponieważ strcat() i strncat() muszą odnaleźć bajt null kończący łańcuch dest za
    pomocą wyszukiwania rozpoczynającego się od początku łańcucha, czas wykonania tych funkcji
    skaluje się zgodnie z długością łańcucha dest. Można to pokazać wykonując poniższy program
    (jeśli celem jest połączenie wielu łańcuchów, to ręczne skopiowanie bajtów z każdego
    łańcucha źródłowego przy zachowaniu wskaźnika na koniec  łańcucha  docelowego  da
    lepszą wydajność).

  Kod źródłowy programu

    #include <string.h>
    #include <time.h>
    #include <stdio.h>

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
    #define LIM 4000000
      int j;
      char p[LIM];
      time_t base;

      base = time(NULL);
      p[0] = '\0';

      for (j = 0; j < LIM; j++) {
        if ((j % 10000) == 0)
          printf("%d %ld\n", j, (long) (time(NULL) - base));
        strcat(p, "a");
      }
    }

ZOBACZ TAKŻE

    bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), string(3), strncpy(3), wcscat(3), wcsncat(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.