Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    strchr, strrchr, strchrnul - lokalizuje znak w ciągu

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    char *strchr(const char *s, int c);

    char *strrchr(const char *s, int c);

    #define _GNU_SOURCE     /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <string.h>

    char *strchrnul(const char *s, int c);

OPIS

    Funkcja strchr() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

    Funkcja strrchr() zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

    Funkcja strchrnul() zachowuje się jak strchr() z wyjątkiem tego, że jeśli c nie występuje
    w s, to zwraca wskaźnik do bajtu null kończącego s, zamiast zwracać NULL.

    "Znak" oznacza tutaj "bajt"; funkcje te nie działają ze znakami  szerokimi  lub
    wielobajtowymi.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje strchr() i strrchr() zwracają wskaźnik do pasującego znaku lub NULL, jeśli znaku
    nie znaleziono. Kończący bajt null jest uważany za część łańcucha, tak więc jeśli c jest
    równe '\0', to funkcje zwrócą wskaźnik do kończącego znaku null.

    Funkcja The strchrnul() zwraca wskaźnik do pasującego znaku lub wskaźnik do znaku null
    kończącego s (tj. s+strlen(s)), jeśli znaku nie znaleziono.

WERSJE

    strchrnul() się po raz pierwszy pojawiła w wersji 2.1.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │strchr(), strrchr(), strchrnul() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    strchr(), strrchr(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

    strchrnul() jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

    index(3), memchr(3), rindex(3), string(3), strlen(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3),
    strstr(3), strtok(3), wcschr(3), wcsrchr(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siewca@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.