Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    strspn, strcspn - zwracanie długości początkowego podłańcucha

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    size_t strspn(const char *s, const char *accept);

    size_t strcspn(const char *s, const char *reject);

OPIS

    Funkcja strspn() oblicza długość (w bajtach) początkowego segmentu s składającego się w
    całości ze znaków z accept.

    Funkcja strcspn() oblicza długość początkowego segmentu s składającego się w całości ze
    znaków nienależących do reject.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja strspn() zwraca liczbę bajtów początkowego segmentu s składającego się tylko ze
    znaków z accept.

    Funkcja strcspn() zwraca liczbę bajtów początkowego segmentu s składającego się ze znaków
    nie należących do reject.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │strspn(), strcspn() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

    index(3), memchr(3), rindex(3), strchr(3), string(3), strpbrk(3), strsep(3), strstr(3),
    strtok(3), wcscspn(3), wcsspn(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siewca@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-08-08                 STRSPN(3)