Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    undocumented - nieudokumentowane funkcje biblioteczne

SKŁADNIA

    Nieudokumentowane funkcje biblioteczne

OPIS

    Ta  strona  man  wspomina o funkcjach bibliotecznych które są zaimplementowane w
    standardowych bibliotekach, ale nie zostały jeszcze udokumentowane na stronach man.

  Prośba
    Jeśli masz informacje na temat tych funkcji, zajrzyj do kodu źródłowego, napisz stronę man
    (używając stylu podobnego do użytego na pozostałych stronach sekcji 3) i wyślij ją pod
    adres mtk.manpages@gmail.com do załączenia w przyszłych wydaniach stron man.

  Lista
    authdes_create(3),  authdes_getucred(3),  authdes_pk_create(3),  clntunix_create(3),
    creat64(3),  dn_skipname(3),  fcrypt(3),  fp_nquery(3),  fp_query(3),  fp_resstat(3),
    freading(3),  freopen64(3),  fseeko64(3),  ftello64(3),  ftw64(3),   fwscanf(3),
    get_avphys_pages(3),  getdirentries64(3), getmsg(3), getnetname(3), get_phys_pages(3),
    getpublickey(3),  getsecretkey(3),  h_errlist(3),  host2netname(3),  hostalias(3),
    inet_nsap_addr(3),  inet_nsap_ntoa(3),  init_des(3),  libc_nls_init(3),  mstats(3),
    netname2host(3), netname2user(3), nlist(3),  obstack_free(3),  parse_printf_format(3),
    p_cdname(3),  p_cdnname(3),  p_class(3),  p_fqname(3),  p_option(3),  p_query(3),
    printf_size(3),  printf_size_info(3),  p_rr(3),  p_time(3),  p_type(3),  putlong(3),
    putshort(3), re_compile_fastmap(3), re_compile_pattern(3), register_printf_function(3),
    re_match(3),   re_match_2(3),   re_rx_search(3),   re_search(3),   re_search_2(3),
    re_set_registers(3),  re_set_syntax(3),  res_send_setqhook(3),  res_send_setrhook(3),
    ruserpass(3), setfileno(3), sethostfile(3), svc_exit(3), svcudp_enablecache(3), tell(3),
    tr_break(3), tzsetwall(3), ufc_dofinalperm(3), ufc_doit(3), user2netname(3), wcschrnul(3),
    wcsftime(3), wscanf(3), xdr_authdes_cred(3), xdr_authdes_verf(3),  xdr_cryptkeyarg(3),
    xdr_cryptkeyres(3), xdr_datum(3), xdr_des_block(3), xdr_domainname(3), xdr_getcredres(3),
    xdr_keybuf(3),  xdr_keystatus(3),  xdr_mapname(3),  xdr_netnamestr(3),  xdr_netobj(3),
    xdr_passwd(3), xdr_peername(3), xdr_rmtcall_args(3), xdr_rmtcallres(3), xdr_unixcred(3),
    xdr_yp_buf(3),   xdr_yp_inaddr(3),   xdr_ypbind_binding(3),   xdr_ypbind_resp(3),
    xdr_ypbind_resptype(3),  xdr_ypbind_setdom(3),  xdr_ypdelete_args(3), xdr_ypmaplist(3),
    xdr_ypmaplist_str(3),   xdr_yppasswd(3),   xdr_ypreq_key(3),   xdr_ypreq_nokey(3),
    xdr_ypresp_all(3), xdr_ypresp_all_seq(3), xdr_ypresp_key_val(3), xdr_ypresp_maplist(3),
    xdr_ypresp_master(3),   xdr_ypresp_order(3),   xdr_ypresp_val(3),   xdr_ypstat(3),
    xdr_ypupdate_args(3),   yp_all(3),   yp_bind(3),   yperr_string(3),   yp_first(3),
    yp_get_default_domain(3),  yp_maplist(3),  yp_master(3),  yp_match(3),  yp_next(3),
    yp_order(3), ypprot_err(3), yp_unbind(3), yp_update(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <alpha@irc.pl>,   Robert   Luberda   <robert@debian.org>   i   Michał   Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.