Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    wcpcpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków i zwraca wskaźnik do jego końca

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcpcpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    wcpcpy():
      Od glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Przed glibc 2.10:
        _GNU_SOURCE

OPIS

    Funkcja wcpcpy() jest odpowiednikiem stpcpy(3) dla szerokich znaków. Kopiuje łańcuch
    znaków z src łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L'\0') do tablicy wskazanej przez
    dest.

    Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

    Programista musi zapewnić, że w dest jest dość miejsca przynajmniej na wcslen(src)+1
    szerokich znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    wcpcpy() zwraca wskaźnik do końca łańcucha szerokich znaków w dest, tzn. wskaźnik do
    kończącego szerokiego znaku null.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │wcpcpy() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

    strcpy(3), wcscpy(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.